ມະຫາວິທະຍາໄລ ດ້າຍນາມ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ດ້າຍນາມມະຫາວິທະຍາໄລ ດ້າຍນາມ

ແນະນຳ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ດ້າຍນາມ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ:

ເພຶ່ອອົບຮົມກຳລັງຄົນມີຄຸນນະພາບໃຫ້ສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລດ້ານນາມໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນອີງຕາມກົດລະບຽບເບີ 1535QD – TTG ວັນທີ 14/11/2007 ຂອງລັດຖະມົນຕີ ສສ ຫວຽດນາມ. ມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມແມ່ນບົນພື້ນຖານການສຶກສາລະດັບມະຫາວີທະຍາໄລ ຢູ່ໃນລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດໂດຍກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຮັບຜິດຊອບເປັນໂດຍກົງ. ໃນແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງ, ມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມຈະວາງອອເປົ້າໝາຍວ່າກາຍເປັນໜຶ່ງໃນມະຫາວິທະຍາໄລອັນດັບໜຶ່ງຢູ່ໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນກ່ຽວກັບດ້ານ ”ຄຸນນະພາບ, ຄວາມເຊື່ອຖື, ສະເໝີໄປ”

ມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມແມ່ນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍຄູອາຈານທີ່ມີປະສົບການຢູ່ໃນປະເທດ ແລະ ເຈົ້າຂອງບັນດາບໍລິສັດ. ປະທານຄະນະກຳມະການແມ່ນ ດຣ. Le Dac Son (ເລດັກເຊີນ) - ເຄີຍແມ່ນອາຈານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊັບພະວິຊາ. ໂຮງຮຽນມີພາລະກິດການຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນມະນຸດມີຄຸນນະພາບສູງໃນຂະແໜງເສດຖະກິດ; ເຕກນິກ - ເຕັກໂນໂລຊີ; ວິທະຍາສາດສັງຄົມ  ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການສາເຫດຂອງອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມທັນສະໄຫມຂອງປະເທດໃນສະພາບການຂອງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງປະເທດ.

ໃນແຕ່ມື້ສ້າງຕັ້ງ (2007) ໂຮງຮຽນມີນັກສຶກສາ 220ຄົນ, ແຕ່ກາຍ 2 ປີທີ່ສ້າງຂຶ້ນ (2010) ນັກສຶກສາມີຈະນວນແມ່ນ 3000ຄົນ,ຮອດປີ 2015 – 2016 ນັັກສຶກສາມີຫຼາຍກ່ວາ 15.000 ຄົນ

ມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມ ຂະຫຍາຍຕົວບັນດາສູນກາງຝຶກອົບຮົມເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກສຶກສາມີການຝຶກຫັດຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບບົດຮຽນ. ຄຳຂວັນຂອງໂຮງຮຽນແມ່ນ “ຮຽນປຄຽງຄູ່ກັບການຝຶກຫັດ”, “ທິດສະດີໄປຕາມຄວາມແທ້ຈິ່ງ” . ໃນປີ 2015 ໂຮງຮຽນມີ 5 ລຸ້ນທີ່ຮຽນຈົບ ແລະ ມີຈຳນວນແມ່ນ 5.000 ຄົນ ຂອງທັງໝົດພາກວິຊາ, ສ່ວນຫຼາຍນັກຮຽນຈະມີວຽກເຮັດ ແລະ ລາຍໄດ້ສູງ.

ປັດຈຸບັນນີ້, ໂຮງຮຍນມີ 15 ຄະນະ, 12ຫ້ອງການ ອື່ນໆ, ມີທັງໝົດ 295 ຄູ, ອາຈານສອປະກອບມີ ສາດສະລາຈານ, ຮອງສາດສະລາຈານ, ດຣ...ໄດ້ຮຽນມາຈາກຕ່າງປະເທດຄື ອະເມລິກາ, ອັງກິດ, ສິງກະໂປ...

ປີ 2013, ໂຮງຮຽນເປິດການອົບຮົມລະດັບປະລິນຍາໂທ ພາກວິຊາ ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ບັນຊີ. ປີ 2014 ຈະມີຕື່ມອີກພາກວິຊາ ບໍລິຫານ ເສດຖະກິດ.

ສະເພາະ ມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມ ຈະສົນໃຈກ່ຽວກັບການວິເຄາະວິທຍາສາດ ແລະຮ່ວມມືໃນສາກົນ ກິດຈະກຳການວິເຄາະເຕັກນິກ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາໜ້າທີ່ທີ່ສຳຄັນກ່ວາໝູ່. ໃນແຕ່ລະປີ, ໂຮງຮຽນຈະເປິດການບັນຍາຍ, ກອງປະຊຸມໃນແຕ່ລະພາກວິຊາ. ສະນັ້ນ, ໂຮງຮຽນຈະແມ່ນບ່ອນທີ່ມີການສຶກສາດີ, ຄຸນນະພາບສູງຢູ່ໃນປະເທດ.

ໂຄງການສຶກສາ:


ມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມ(ຄ່າຮຽນໃນປີ 2017)

ສາຂາວິຊາ

ຄ່າຮຽນ/ເດືອນ ( ໂດລາ)

ການພະຍາບານ

83

ການຢາ

105

ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

(information technology)

53

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດ

53

ການປະຊາສຳພັນ

53

ການບັນຊີ

53

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

53

ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

53

ພາສາອັງກິດ

53

ເຕັກນິກ - ການກໍ່ສ້າງ

53

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ

53

ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໂຮງແຮມ

65

 

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ:

ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 9,6 ແຫກຕາ ທີ່ຢູ່ : ເລກທີ 1 ບ້ານ ໂຟ໋ໂຊ໋ມ, ຟູ໋ຫຼາມ - ຟູ໋ເລືອງ, ຮ່າໂດງ, ຮ່າໂນ້ຍ

ສາຂາທີ 1: 56, ຫວູຈ້ອງຟູ້ງ, ແທງຊວນ, ຮ່າໂນ້ຍ

ຫ້ອງຮຽນທິດສະດີ ມີ 110ຫ້ອງ, ມີເນື້ອທີ່ 11.431 m2

ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ 04 ຫ້ອງ, ມີເນື້ອທີ່ 776 m2

ຫ້ອງຮຽພາສາມີ 26ຫ້ອງ, ເນື້ອທີ່ 780 m2

ຫ້ອງຝຶກຫັດ ມີ 3ສູນໃຫຍ່ ມີຫຼາຍກ່ວາ 20 ຫ້ອງ, ເນື້ອທີ່ 780 m2

ຫໍສະໝຸດ: ເນື້ອທີ່ 340 m2  ມີ 4000ຫົວປື້ມ, ຫ້ອງສະຫມຸດເອເລັກໂຕຣນິກ ມີຫຼາຍກ່ວາ 1.2 ລ້ານ ເອກະສານ, ບົດຮຽນ..

ຫໍພັກມີ 114 ຫ້ອງ, ລວມເນື້ອທີ່ 5.000 m2       Tin liên quan