ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມິດຕະພາບ

ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມິດຕະພາບມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມິດຕະພາບ

ແນະນຳ

ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມິດຕະພາບ

ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມິດຕະພາບ (UMT) ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ສະດວກສະບາຍໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງນັກສຶກສາ.

ó ສາຂາທີ 1: ຢູ່ຮ່ວາງມາຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ປະກອບມີ 2 ຕືກອາຄານໃຫຍ່ 6 ຊັ້ນ ສາມາດບັນຈຸໄດ້ຈໍານວນນັກສຶກສາປະມານ 5.000ຄົນ ທີ່ຮ່ຳຮຽນ. ນັບແຕ່ປີ 2016 – 2017, ພວກເຮົາອອກແບບໂຮງຮຽນ, ບັນດາພະແນກຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງການສຶກສາຈະມີການເຄື່ອນໄຫວຕາມລະບົບ, ມາດຕະຖານຂອງໂຮງຮຽນທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ໃນສາກົນ

ó ສາຂາທີ 2: ( 2 h.a) ສໍາລັບນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ໄປຝຶກງານ. ສະເພາະໃຫ້ນັກສຶກສາຮຽນການບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການເດີນທາງ ເພາະວ່າຢູ່ສາຂາຈະລວມມີລະບົບໂຮງແຮມ, ຣີສອດ

ó ສາຂາທີ 3: ຮ່ວານເຈົາ, ເຫງັອານ ( 10 h,a) ສໍາລັບນັກສຶກສາຢູ່ພາກກາງ ແລະ ນັກສຶກສາປະເທດໃກ້ຄຽງ: ລາວ, ກຳປູເຈຍ...

ó ສາຂາທີ 4: ເຢືອງໂນ້ຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ( 20 h,a)  ປະກອບຂົງເຂດສໍາລັບການຮຽນ, ການຫຼີ້ນ, ຫໍພັກ...ນີ້ແມ່ນສາຂາກຳລັງໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ນັບແຕ່ປີ 2020

ໂຮງຮຽນມີໂຄງການສຶກສາ:

ປະລິນຍາໂທ:

1.   ພາກວິຊາ: ບໍລິຫານ ເສດຖະກິດ

2.   ພາກວິຊາ: ການເງິນ - ທະນາຄານ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ວິທະຍາໄລ:

 

ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມິດຕະພາບ(ຄ່າຮຽນໃນປີ 2017)

ສາຂາວິຊາ

ຄ່າຮຽນ/ເດືອນ(ໂດລາ)

ການບໍລິຫານຂອງລັດ

53

ການບັນຊີ

53

ວິສະວະກຳຊອຟແວ

(software technology)

53

ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

53

ເຕັກໂນໂລຢີສານສົນເທດ

(information technology)

53

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດ

53

ການບໍລິການທອ່ງທ່ຽວ ແລະ ເດີນທາງ

53

ການເງິນ-ທະນາຄານ

53

 

ໂຄງການການສຶກສາຂອງ UTM ໄດ້ອອກແບບຕາມພິທີລົງທະບຽນຮຽນຕາມໜ່ວຍກິດຄືປະເທດອະເມຣີກາ, ຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນຈະມີຄວາມສະດວກສະບາຍຕາມຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ນຳໃຊ້ໂຄງການການສຶກສາທີ່ທັນສະໄໝຂອງບັນດາປະເທດຢູ່ໃນສາກົນ.

ວິໄສທັດ:

ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງມິດຕະພາບ(UTM) ຈະກາຍເປັນໜຶ່ງໃນໂຮງຮຽນມີຄຸນນະ ພາບກ່ຽວກັບການຮຽນ, ຄວາມແຕກຕ່າງກ່ຽວກັບບໍລິການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ,ບັນລຸມີການສຶກສາໄດ້ຈຳນວນນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມີປະລິນຍາ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ,ເຕັກນິກ ແລະ ສັງຄົມຢູ່ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ.

ພາລະກິດ:

UTM ຈະພະຍາຍາມກໍ່ສ້າງລະບົບໂຄງການຝຶກອົບຮົມ,ຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ຂະຫຍາຍຕົວການຮ່ວມມືກັບອົງກອນ, ບໍລິສັດ, ສະມາຄົມ ຢູ່ໃນ ແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດໃຫ້ກາຍ ເປັນຄົນທີ່ມີປະໂຫຍດກັບສັງຄົມໃນອະນາຄົດ

ຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກຂອງ UTM

Selected teachers             (ການຄັດເລືອກອາຈານ)

Tailored programs             (ການປັບປຸງໂປຣແກຣມ)

Unrivaled service              (ການບໍລິການທີ່ເໜືອນກ່ວາ)

Diverse channels              (ຊ່ອງທາງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ)

Experience - practical         (ປະສົງການຕົວຈິງ)

Network - global              (ເຄືອຂ່າຍສາກົນ)

Technology - intensive         (ຄວາມໝັ້ນຂຸ້ມຂອງເຕັກໂນໂລຊີ)

Standards - international       (ຄຸນນະພາບສາກົນ)

ນະໂຍບາຍການສອນ ແລະ ການສຶກສາ

ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການການສຶກສາມີຄຸນນະພາບຢູ່ໃນລະບົບທີ່ຝຶກອົບຮົມ,ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ເໝາະສົມກັບລະບົບຂອງສາກົນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຍົກສູງຂຶ້ນໃນສັງ ຄົມ, ມີຄວາມປະດິດສ້າງໃນການສະໝັກ

 Tin liên quan