ປະກາດ

ການແນະນຳວ່າດ້ວຍ ໂຄງການໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຫວຽດນາມ ປີ 2017ປະກາດ

ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ

ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ

              ຝຶກອົບຮົບວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ

 

ຫນັງສືແນະນຳ

ກ່ຽວກັບ: ການແນະນຳວ່າດ້ວຍ ໂຄງການໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ ຫວຽດນາມ ປີ 2017

( ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາຟຣີໃນໂຄງການທີ່ສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ )

 

ເຖິງ: ບັນດານັກສຶກສາ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ຮັກແພງແລະນັບຖື !

ໃນນາມຂອງສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາການໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ທົ່ວໂລກ ຂໍອະນຸຍາດສົ່ງຂໍ້ມູນມາຍັງບັນດານັກສຶກສາແລະພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງທີ່ຮັກແພງແລະນັບຖື.

 ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາການໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທົ່ວໂລກ  ເປັນຫນ່ວຍງານທີ່ມີ

ການພົວພັນ ແລະກໍາລັງຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ, ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຮັບສະ ໝັກເອົານັກຮຽນ-ນັກສຶກສາລາວ ໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໄປສຶກສາຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ ກ່ວາຢູ່ຂ້າງເທິງ. ພວກເຮົາຂໍແຈ້ງການໂຄງການຮັບສະໝັກນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາລາວໄປຮຽນຢູ່ຫວຽດນາມໃນປີ 2017 ຂອງບັນດາໂຮງຮຽນ ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

I.         ມະຫາວິທະຍາໄລ (ເວລາຮຽນ 4 ປີ + 1ປີຮຽນພາສາ) ຫຼຸດ 30% ຄ່າຮຽນພາສາຫວຽດນາມ ແລະ ປີທຳອິດໄດ້ຟຣີຄ່າຫໍພັກ

ມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມ

(ຄ່າຮຽນໃນປີ 2017)

ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມິດຕະພາບ

(ຄ່າຮຽນໃນປີ 2017)

ສາຂາວິຊາ

ຄ່າຮຽນ/ເດືອນ ( ໂດລາ)

ສາຂາວິຊາ

ຄ່າຮຽນ/ເດືອນ(ໂດລາ)

ການພະຍາບານ

83

ການບໍລິຫານຂອງລັດ

53

ການຢາ

105

ການບັນຊີ

53

ເຕັກໂນໂລຢີສານສົນເທດ

(information technology)

53

ວິສະວະກຳຊອຟແວ

(software technology)

53

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດ

53

ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

53

ການປະຊາສຳພັນ

53

ເຕັກໂນໂລຢີສານສົນເທດ

(information technology)

53

ການບັນຊີ

53

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດ

53

ການເງິນ-ການທະນາຄານ

 

53

ການບໍລິການທອ່ງທ່ຽວ ແລະ ເດີນທາງ

53

ການບໍລິຫານທຸລະກິດ

53

ການເງິນ-ທະນາຄານ

53

 

 

II.      ວິທະຍາໄລ (ເວລາຮຽນ 2,5 – 3 ປີ +1 ປີຮຽນພາສາ) ຫຼຸດ 30% ຄ່າຮຽນພາສາຫວຽດນາມ

 

ວິທະຍາໄລການແພດ-ການຢາຮ່າໂນ້ຍ

(ຄ່າຮຽນໃນປີ 2017)

ວິທະຍາໄລຮ່ວານເຈີວເງັອານ

(ຄ່າຮຽນໃນປີ 2017)

ສາຂາວິຊາ

ຄ່າຮຽນ/ເດືອນ(ໂດລາ)

ສາຂາວິຊາ

ຄ່າຮຽນ/ເດືອນ(ໂດລາ)

ການພະຍາບານ

45

ການພະຍາບານ

53

ການຢາ

45

ການຢາ

53

 

 

ການທົດສອບທາງການແພດ

53

 

 

III.     ວິທະຍາໄລວິຊາຊີບ(ເວລາຮຽນ 2,5 – 3 ປີ +1 ປີຮຽນພາສາ) ຫຼຸດ 30% ຄ່າຮຽນພາສາຫວຽດນາມ

ວິທະຍາໄລວິຊາຊີບແທ໋ງຮ່ວາ

(ຄ່າຮຽນໃນປີ 2017)

ວິທະຍາໄລວິຊາຊີບແທ໋ງຮ່ວາ

(ຄ່າຮຽນໃນປີ 2017)

ສາຂາວິຊາ

ຄ່າຮຽນ/ເດືອນ(ໂດລາ)

ສາຂາວິຊາ

ຄ່າຮຽນ/ເດືອນ(ໂດລາ)

ໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ

20

ການຕັດ - ແກະໂລຫະ

20

ເອເລັກໂຕຣນິກອຸດສາຫະກຳ

20

ເຕັກໂນໂລຢີສານສົນເທດ

(information technology)

20

ເຕັກໂນໂລຢີລົດຍົນ

20

ການບໍລິຫານອິນເຕີເນັດ

20

ວິທະຍາການຈັດທຳຄວາມເຢັນ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ

20

ວິທະຍາການສ້ອມແປງ, ປະກອບຄອມພີວເຕີ

20

ເຕັກໂນໂລຢີຈວກອົກ

20

ການບັນຊີບໍລິສັດ

20

 

 

ເຊີນຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່:

ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົບວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງສະໝັກນັກສຶກສາ (ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ)

ທາງຮ່ອມ 4, ຖະໜົນໂພນສີນວນ, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເບີໂທລະສັບ: 021 452 555 030 4737468 / 020 962 11379

www.edulaos.com E-mail:info@edulaos.com

Facebook.com/edulaoglobal

 

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື !Tin liên quan