ປະກາດກຳນົດເວລາສົ່ງເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກໄປຮຽນປະເທເດ ເກົາຫຼີ - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການລົງທະບຽນຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີ

ຫນັງສືແຈ້ງການປະກາດກຳນົດເວລາສົ່ງເອກະສານປະກອບໃນການສະໝັກໄປຮຽນປະເທເດ ເກົາຫຼີ  - ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການລົງທະບຽນຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີ

ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ

ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົບວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຫນັງສືແຈ້ງການ

ເປີດຮັບນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດເກົາຫຼີ

ໂຄງການທັງຮຽນ ທັງເຮັດວຽກມີລາຍໄດ້ແຕ່ 800ໂດລາ - 1,200 ໂດລາ/ເດືອນ

– ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ໜື່ງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ປະມານ 12.500 ໂດລາ (ໃນນີ້ລວມມີຄ່າຮຽນ 1ປີ, ປະກັນໄພ 1 ປີ ຄ່າເຊົ່າຫໍພັກ 6 ເດືອນ, ຄ່າປີ້ຍົນ 01 ຖ້ຽວ, ຄ່າ ວິຊາ )
–  ວັນທີກຳນົດຮັບລົງທະບຽນ ແລະ ສົ່ງເອກະສານໄປຮຽນປະເທດເກົາຫຼີ ເດືອນ 3/2018 ( ໄລຍະຮຽນເດືອນ 3) ແລະ ລົງທະບຽນຮຽນພາສາ: ຮອດວັນທີ 30/09/2017

ເປີດຮັບນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ

ໂຄງການທັງຮຽນ ທັງເຮັດວຽກ ມີລາຍໄດ້ແຕ່ 700 – 900 ໂດລາ/ເດືອນ

– ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບນັກຮຽນຜູ້ໜື່ງໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ປະມານ 12.000 ໂດລາ (ໃນນີ້ລວມມີຄ່າຮຽນ 1ປີ, ປະກັນໄພ 1 ປີ ຄ່າເຊົ່າຫໍພັກ 3 ເດືອນ, ຄ່າປີ້ຍົນ 01 ຖ້ຽວ, ຄ່າ ວິຊາ)

–  ວັນທີກຳນົດຮັບລົງທະບຽນ ແລະ ສົ່ງເອກະສານໄປຮຽນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ເດືອນ 4/2018 ( ໄລຍະຮຽນເດືອນ 4) ແລະ ລົງທະບຽນຮຽນພາສາ: ຮອດວັນທີ 30/09/2017

        ໂຄງການຮຽນພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພາສາເກົາຫຼີ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 10/2017 (ຜູ້ຮຽນແມ່ນທັງໝົດນັກຮຽນທີ່ລົງທະບຽນໄປຮຽນຢູ່ 2ປະ ເທດເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ບັນດາຄົນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ)

ເຊີນຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່:

ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົບວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ຫ້ອງສະໝັກນັກສຶກສາ (ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ)

ທາງຮ່ອມ 4, ຖະໜົນໂພນສີນວນ, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເບີໂທລະສັບ: 021 452555 /030 4737468 /020 96211379

www.edulaos.com E-mail:info@edulaos.com

Facebook.com/edulaoglobal

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ !Tin liên quan