ແຈ້ງການເປີດງານສຳມະນາ

ແຈ້ງການເປີດງານສຳມະນາ ການເຜີຍແຜ່ນການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ



ແຈ້ງການເປີດງານສຳມະນາ

ແຈ້ງການເປີດງານສຳມະນາ

ການເຜີຍແຜ່ນການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ

 

      ສູນທີ່ປືກສາການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຂະແໜງການທົ່ວໂລກ ຕັ້ງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ ຈະຈັດງານສຳມະນາກ່ຽວກັບການໄປຮຽນ ຢູ່ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ - ເກົາຫຼີ. ເຂົ້າຮ່ວມຈະມີຄູອາຈານເປັນຕົວແທນຈາກບັນດາໂຮງຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີ. ຈຸດປະສົງຂອງການເປີດງານສຳມະນານີ້ເພື່ອຈະແນະນຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບລະບົບການສຶກສາ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະໂຮງຮຽນ, ໃຫ້ຄຳປືກສາ, ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຖາມຕອບຄຳຖາມຈາກນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາທີ່ສົນໃຈຢາກສະໝັກໄປຮຽນ.

     ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານນີ້ແມ່ນ ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

🎁🎁🎁ໃນການສຳມະນາຈະມີຂອງຂວັນ ໃຫ້ຄົນທີ່ເຂົາຮ່ວມງານ, ສະເພາະຄົນທີ່ລົງທະບຽນໃນການສຳມະນານີ້.

·        ມື້ວັນສຸກທີ8:

+ ເວລາ: 8ໂມງ30 ຫາ 12ໂມງ ໃນວັນສຸກ , ວັນທີ 08 ກັນຍາ ປີ 2017

+  ຢູ່ທີ່: ຫ້ອງ LH (ຊັ້ນ 4) ຂອງ ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ ທາງຮ່ອມ 4, ຖະໜົນໂພນສີນວນ, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

·        ມື້ວັນເສົາທີ9:

+ ເວລາ: 8ໂມງ30 ຫາ 12ໂມງ ໃນວັນເສົາ , ວັນທີ 09 ກັນຍາ ປີ 2017

+  ຢູ່ທີ່: ຫ້ອງ LH (ຊັ້ນ 4) ຂອງ ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ ທາງຮ່ອມ 4, ຖະໜົນໂພນສີນວນ, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບງານສຳມະນາ ຕິດຕໍ່ຕາມເບີໂທ: ນ. ຕິ່ງ 020 96211379, ທ. ຕ໋າມ 030 4737468, ທ. ຫງັອກ 030 4403050 ຫຼື ສົ່ງເຂົ້າ ອິເມວ: info@edulaos.com

ຂໍເຊີນພໍ່ແມ່ ແລະ ນັກສຶກສາທຸກໆຄົນທີ່ສົນໃຈ ໃຊ້ເວລາມາຮ່ວມກັບທາງສູນທີ່ປືກສາການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ ແລະ ກໍ່ສ້າງຂະແໜງການທົ່ວໂລກ.

( ຂໍຂອບໃຈ )



Tin liên quan