ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລາວໃນສົກຮຽນ 2018 - 2019

ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລາວໃນສົກຮຽນ 2018 - 2019ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລາວໃນສົກຮຽນ 2018 - 2019
 
🌏🌏🌏ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລາວໃນສົກຮຽນ 2018 - 2019
=>=>ການໄປຮຽນທີ່ ສ.ສ ຫວຽດນາມ
👉👉👉ໂຮງຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ດ້າຍນາມ 
✔️ສາຂາວິຊາຮຽນ ລະບົບປະລິນຍາຕີ:
- ການຢາ, ການພະຍາບານ, ການເງິນການທະນາຄານ, ການບັນຊີ (ການບັນຊີສະເພາະ ແລະ ການກວດສອບບັນຊີ), ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ໄອທີ (ເຕັກໂນໂລຢີ - ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ), ເຕັກນິກໂຄງການການກໍ່ສ້າງ, ສະຖາປັດ, ການປະຊາສຳພັນ ແລະ ການສື່ສານ, ກົດໝາຍເສດຖະກິດ, ພາສາອັງກິດ.
🎁ປີກຽມພາສາ ໄດ້ຟຣີຄ່າຫໍພັກ ແລະ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
🎁 ໄດ້ີຮຽນຟຣີພາສາເກົາຫຼີໃຕ້ໃນເວລາທີ່ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມ
👉👉👉ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ
✔️ສາຂາວິຊາຮຽນ ລະບົບ ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ ແລະ ປະລິນຍາເອກ:
⭐ຄະນະການແພດ (ແພດທົ່ວໄປ, ການຢາ ແລະ ການພະຍາບານ), ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ຄະນະ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ, ຄະນະ ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ຄະນະ ວິສະວະກຳ, ຄະນະ ສຶກສາສາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ຄະນະ ພາສາຕ່າງປະເທດ
👉👉👉ວິທະຍາໄລການຢາ ຮ່າໂນ້ຍ
✔️ໂຄງການສຶກສາລະບົບຊັ້ນສູງ:
⭐ການຢາ, ການພະຍາບາານ, ພະດຸງຄັນ (ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເກີດລູກ) , ການກວດສອບ (ການທົດລອງ).
👉👉👉 ໂຮງຮຽນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອຸສາຫະກຳ ກວາງນິງ
✔️ສາຂາວິຊາຮຽນ ລະບົບປະລິນຍາຕີ: 
⭐ເຕັກໂນໂລຢີວິສະວະກຳການຄວບຄຸມ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ, ເຕັກໂນໂລຢີວິສະວະກໍາໄຟຟ້າ-ເອເລັກທໍນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີການຂຸດຂົ້ນບໍແຮ່, ເຕັກໂນໂລຊີ-ວິສະວະກຳໂຄງການການກໍ່ສ້າງ, ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານການສຳຫຼວດ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາແຜນທີ່, ເຕັກໂນໂລຊີວິສະວະກຳກົນຈັກ, ເຕັກນິກການທໍລະນີສາດ.
=️>=>ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້
=>=>ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ
• ຮູບແບບການສະໝັກ: ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ
- ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ປະລິນຍາໂທ: ຈົບປະລິນຍາຕີສາຂາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ປາກາສະລິຍະບັດເໝາະສົມກັບສາຂາທີ່ຢາກເຊື່ອມຕໍ່.
• ສະຖານທີ່ຕິດຕໍ່ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລະອຽດ: ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ ທີ່ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ
ຮ່ອມ 4, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເບີໂທລະສັບ: 021 452555 /030 4737468 /020 96211379/030 4403050
www.edulaos.com E-mail:info@edulaos.com
Facebook.com/edulaoglobal
 

ຮູບຖ່າຍຂອງນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມເທື່ອທີ 1Tin liên quan