ຮັບສະໝັກໄປຮຽນປະເທດຫວຽດນາມປີ 2017-2018

ຮັບສະໝັກໄປຮຽນປະເທດຫວຽດນາມປີ 2017-2018 ຮັບສະໝັກເພີມເຕີມເທື່ອທີ 2 (ຈໍານວນ 50 ຄົນ)ຮັບສະໝັກໄປຮຽນປະເທດຫວຽດນາມປີ 2017-2018

ຮັບສະໝັກໄປຮຽນປະເທດຫວຽດນາມປີ 2017-2018

ຮັບສະໝັກເພີມເຕີມເທື່ອທີ 2 (ຈໍານວນ 50 ຄົນ)

ສາຂາວິຊາ:  ການພະຍາບານ, ການຢາ, IT (information technology), ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເສດຖະກິດ, ການປະຊາສຳພັນ, ການບັນຊີ, ການເງິນ-ການທະນາຄານ, ການບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ເຕັກນິກ - ການກໍ່ສ້າງ, ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ, ພາສາອັງກິດ…….

 

ສະຖານທີຝຶກອົບຮົມ: ຮ່າໂນ້ຍ

ເວລາຝຶກອົບຮົມ:​ ຮຽນກຽມພາສາຫວຽດນາມ 1ປີ ແລະຮຽນວິຊາສະເພາະ 4ປີ

1. ຮູບແບບການຄັດເລືອກ: ເລືອກຮັບຜູ້ທີ່່ຮຽນສໍາເລັດມັດທະຍົມປາຍ

 2. ເວລາຮັບສະໝັກ: ເລີມແຕ່ວັນທີ 16/09/2017 ຫາ 15/10/2017

ພິເສດ: ຈະມີສ່ວນຫຼຸດຄ່າຮຽນພາສາ 30% ແລະ ປີທຳອິດໄດ້ຟຣີຄ່າຫໍພັກ

ເຊີນຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່:

 ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ
ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົບວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງສະໝັກນັກສຶກສາ
ທາງຮ່ອມ 4, ຖະໜົນໂພນສີນວນ, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເບີໂທລະສັບ: 021 452555 /030 4737468 /020 96211379
www.edulaos.com E-mail:info@edulaos.com
Facebook.com/edulaoglobal

 

ຮູບຖ່າຍຂອງນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມເທື່ອທີ 1Tin liên quan