ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລາວໃນສົກຮຽນ 2018 - 2019

ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລາວໃນສົກຮຽນ 2018 - 2019ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລາວໃນສົກຮຽນ 2018 - 2019

ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລາວໃນສົກຮຽນ 2018 - 2019

I.        ການໄປຮຽນທີ່ ສ.ສ ຫວຽດນາມ

·         ສາຂາວິຊາຮຽນ ລະບົບປະລິນຍາ​ຕີ:

-          ການຢາ, ການພະຍາບານ, ການເງິນການທະນາຄານ, ການບັນຊີ (ການ​ບັນຊີ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ການກວດສອບບັນຊີ), ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ, ເຕັກໂນໂລຢີ - ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (IT), ເຕັກນິກການກໍ່ສ້າງ, ສະຖາປັດ, ການປະຊາສຳພັນ ​ແລະ ການສື່ສານ, ກົດໝາຍເສດຖະກິດ, ພາສາອັງກິດ

-          ເຕັກໂນໂລຢີຄວບຄຸມ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ, ເຕັກໂນໂລຍີວິສະວະກໍາອິເລັກທໍນິກ,ເຕັກໂນໂລຊີການຂຸດຂົ້ນບໍແຮ່, ເຕັກໂນໂລຊີໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ເຕັກໂລໂລຊີດ້ານການສຳຫຼວດ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາແຜນທີ່, ເຕັກໂນໂລຊີກົນຈັກ, ເຕັກນິກການທໍລະນີສາດ.

·         ໂຄງການສຶກສາລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ:

-          ສາຂາກ່ຽວກັບວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ສາຂາ ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ, ສາຂາ ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສາຂາເຕັກນິກ, ສາຂາ ສຶກສາສາດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສຶກສາ, ສາຂາພາສາຕ່າງປະເທດ

II.        ເປີດຮັບນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້

III.       ເປີດຮັບນັກສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ

ຮູບແບບການສະໝັກ: ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ

ສະຖານທີ່ຕິດຕໍ່ ແລະ ສອບຖາມຂໍ້ມູນລະອຽດ: ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ   ທີ່ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ
ຮ່ອມ 4, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເບີໂທລະສັບ: 021 452555 /030 4737468 /020 96211379
www.edulaos.com E-mail:info@edulaos.com
Facebook.com/edulaoglobal

ຮູບຖ່າຍຂອງນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມເທື່ອທີ 1Tin liên quan