ຮັບສະໝັກໄປຮຽນປະເທດຫວຽດນາມປີ 2017-2018

 ແຈ້ງການຮັບສະໝັກນັກຮຽນໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2018ຮັບສະໝັກໄປຮຽນປະເທດຫວຽດນາມປີ 2017-2018


ລະດັບເຊື່ອມຕໍ່ຕີ, ລະດັບປະລິນຍາຕີ, ລະດັບປະລິນຍາໂທ, ລະດັບປະລິນຍາເອກ
👉👉👉ສາຂາວິຊາ: ສາຂາວິຊາກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະ ບໍລິການ, ສາຂາວິຊາກ່ຽວກັບເຕັກນິກ, ສາຂາວິຊາກ່ຽວກັບການແພດ, ສາຂາວິຊາກ່ຽວກັບ ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ, ສາຂາວິຊາກ່ຽວກັບດ້ານພາສາ, ສາຂາວິຊາກ່ຽວກັບສຶກສາສາດ....
👉👉👉ເວລາຮຽນ: ລວມ 01 ປີຮຽນພາສາຫວຽດ ແລະ 04 ຫຼື 05 ປີຮຽນວິຊາສະເພາະ
1. ແບບສະໝັກ: ຄັດເລືອກ (ເບິ່ງຕາມຜົນເສັງຈົບ ມ7, ໃບຄະແນນ ແລະ ໃບປະກາດກ່ຽວຂ້ອງ)
2. ເວລາຮັບສະໝັກ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 20/11/2017 ຫາ ວັນທີ 15/12/2017
🎁🎁🎁ໝາຍເຫດ: ນັກສຶດສາລາວຈະມີການນະໂຍບາຍຫຼາຍໆ ໃນເວລາຮຽນຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ
ເຊີນຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່:
🏤 ວິທະຍາໄລ ບຸດວິເສດ
ສູນທີ່ປຶກສາ ການໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງສະໝັກນັກສຶກສາ
ທາງຮ່ອມ 4, ຖະໜົນໂພນສີນວນ, ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເບີໂທລະສັບ: 021 452555 /030 4737468 /020 96211379
www.edulaos.com E-mail:info@edulaos.com
Facebook.com/edulaoglobal

ຮູບຖ່າຍຂອງນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ຕົກລົງໄປຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລດ້າຍນາມເທື່ອທີ 1Tin liên quan